Політика конфіденційності

Політика стосовно обробки та захисту персональних даних користувачів сайту agababov.pro

1. Загальні положення

1.1 Цей документ: «Політика стосовно обробки та захисту персональних даних користувачів сайту agababov.pro» (далі — «Політика») розроблено відповідно до Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Агабабов Олег Артурович (ІПН 3322202610) (далі – «Оператор»).

1.2 Політика розроблена з метою реалізації вимог законодавства України в галузі обробки і захисту персональних даних та спрямована на забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних Оператором, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особистої та сімейної таємниць.

1.3 Політика визначає склад одержуваних та оброблюваних персональних даних, цілі збору та обробки персональних даних, порядок зберігання та передачі персональних даних, а також реалізовані Оператором заходи, спрямовані на захист персональних даних.

1.4. Дія цієї Політики поширюється на будь-яку інформацію про Користувача, отриману Оператором як до, так і після затвердження Політики.

1.5. Дія цієї Політики поширюється на всю інформацію, яку Оператор може отримати про Користувача, у тому числі під час використання ним Сайту https://agababov.pro/

1.6 Відвідування та використання Сайту означає беззастережну згоду користувача:

 • на обробку його персональних даних, зазначених у статті 3 цієї Політики для цілей, зазначених у статті 4 цієї Політики;
 • з умовами обробки його персональних даних, що містяться у цій Політиці.

1.7 У разі незгоди з умовами обробки персональних даних Оператором Користувач повинен припинити використання Сайту.

1.8 Ця Політика застосовується лише до Сайту https://agababov.pro/ Оператор не контролює та не несе відповідальності за збір та обробку персональних даних третіми особами, на сайти яких Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті https://agababov.pro/

1.9 Оператор не здійснює перевірку достовірності персональних даних, наданих Користувачем.

2. Основні терміни та визначення

2.1 Оператор — Агабабов Олег Артурович (ІПН 3322202610 Україна, м. Харків, пл. Захисників України, 7/8 (БЦ «Вулик»));

2.2 Сайт — сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиним адресним простором домену https://agababov.pro/ Стартова сторінка Сайту, на якій може бути здійснений доступ до всіх інших веб-сторінок Сайту, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://agababov.pro/

2.3 Персональні дані — будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певної або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

2.4 Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних

2.5 Користувач – особа, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт.

2.6 Cookies — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і що зберігається на комп’ютері користувача, який веб-користувач або веб-браузер пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку Сайту.

3. Склад отриманих та оброблюваних персональних даних

3.1 Дані про Користувача, отримані та оброблені в рамках цієї Політики, надходять Оператору такими способами:

3.1.1 Надаються самим Користувачем на Сайті при заповненні форм введення персональних і можуть включати наступну інформацію:

 • Ім’я;
 • Адреса електронної пошти;
 • Номер телефону

3.1.2 Автоматично передаються Оператору в процесі відвідування та використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення (інформація з файлів cookie) у тому числі:

 • відомості про місцезнаходження;
 • тип пристрою Користувача та роздільна здатність його екрана;
 • тип, версія та мова операційної системи, встановленої на пристрої Користувача;
 • тип, версія та мова браузера (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту);
 • IP-адреса;
 • адресу сторінки, звідки Користувач перейшов на Сайт (рефер), інформація про те, які сторінки відкриває та які кнопки натискає користувач на Сайті.

Суб’єкти, які розміщують cookies на кінцевому пристрої Користувача Сервісу, — це Операторі і:

 • Google Inc., що базується в Маунтін-В’ю, Каліфорнія, США. Щоб дізнатися більше про політику конфіденційності цього адміністратора, натисніть тут:
  https://policies.google.com/privacy;
 • Facebook Inc., що базується в Менло-Парк, Каліфорнія, США. Щоб дізнатися більше про політику конфіденційності цього адміністратора, натисніть тут:
  https://www.facebook.com/policy.php

3.2 Оператор не виконує обробку спеціальних категорій персональних даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань.

4.  Цілі збору та обробки персональних даних

4.1 Збір та обробка персональних даних Користувача, зазначених у п. 3.1.1 цієї Політики, здійснюється Оператором з метою:

 • укладення та виконання договорів між Оператором та Користувачем;
 • зв’язку з Користувачем у разі потреби, у тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, пов’язаних з використанням Сайту, наданням Послуг;
 • інформування Користувача за допомогою надсилання електронних листів про нові продукти, послуги, спеціальні пропозиції та різні події;
 • надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті;
 • обробки запитів та заявок від Користувача.

4.2. Збір та обробка персональних даних Користувача, зазначених у п. 3.1.2, здійснюється Оператором з метою створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі використовують Сайт, що дозволяє оптимізувати його структуру та зміст, підвищити зручність використання Сайту.

Користувач може в будь-який момент змінити налаштування файлів cookie і блокувати автоматичну передачу зазначених файлів. Детальна інформація про можливості та способи передачі файлів cookie доступна в налаштуваннях веб-браузера. Обмеження використання файлів cookie можуть відобразитися на деяких функціях, доступних на веб-сторінках Сайту.

4.3 Не допускається обробка персональних даних, які не відповідають цілям обробки, зазначеним у пунктах 4.1 та 4.2 цієї Політики.

5.  Використання та обробка персональних даних

5.1 Термін обробки персональних даних Користувача не обмежений. Процедура обробки може проводитись будь-яким передбаченим законодавством України способом. Зокрема, за допомогою інформаційних систем персональних даних, які можуть вестись автоматично або без засобів автоматизації.

5.2 Персональні дані, що обробляються, знищуються або знеособлюються Оператором по досягненню цілей обробки або у разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, а також при відкликанні Користувачем згоди на обробку персональних даних.

5.3 Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку Оператором персональних даних шляхом надсилання письмового повідомлення на адресу електронної пошти: oleg@agababov.pro з позначкою «Відгук згоди на обробку персональних даних». Відгук Користувачем згоди на обробку персональних даних спричиняє знищення записів, що містять персональні дані, в системах обробки персональних даних Оператора, у тому числі видалення облікового запису користувача на Сайті.

5.4 Користувач має право вимагати від Оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети опрацювання, а також вживати інших передбачених законодавством України заходів щодо захисту своїх прав.

5.5. Право Користувача на зміну, видалення, блокування персональної інформації може бути обмежене вимогами положень законодавства України.

5.6 Щодо персональних даних Користувача зберігається їхня конфіденційність, крім випадків, встановлених у п. 5.7. цієї Політики.

5.7 Оператор має право здійснювати передачу персональних даних користувача третім особам у таких випадках:

5.7.1 Передача передбачена українським чи іншим застосовним законодавством у рамках встановленої процедури (за рішенням суду, запитом правоохоронних органів тощо);

5.7.2 З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Оператора.

5.8. У разі втрати або розголошення персональних даних Оператор інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

6.  Захист персональних даних користувачів

6.1 Оператор вживає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6.2 Сайт https://agababov.pro/ має сертифікат безпеки SSL, за допомогою якого інформація передається між Користувачем та Оператором у закодованому вигляді, з метою запобігання її перехопленню та спотворенню під час пересилання.

7.  Відповідальність

7.1 У разі невиконання своїх зобов’язань, Оператор несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених 7.2 цієї Політики.

7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Користувача Оператор не несе відповідальності, якщо дана інформація стала публічним надбанням до її втрати або розголошення, або була розголошена самим користувачем або за згодою Користувача.

8.  Заключні положення

8.1 Оператор має право вносити зміни та доповнення до цієї Політики. Нова редакція Політики діє з моменту її розміщення на сайті https://agababov.pro/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

8.2 До відносин у галузі обробки та захисту персональних даних, не врегульованих у цій Політиці, застосовується чинне законодавство України.

8.3 Усі пропозиції або питання, пов’язані з обробкою та захистом персональних даних Оператором слід надсилати на адресу електронної пошти oleg@agababov.pro

8.4. Контактні дані Оператора:

Агабабов Олег Артурович (ІПН 3322202610)

Адреса: Україна, м. Харків, пл. Захисників України, 7/8 (БЦ «Вулик»)

oleg@agababov.pro

+38 (096) 166-38-56

Посилання успішно скопійовано